Ortaklar

ifa Akademi gGmbH (Germany)

ifa Akademi, Almanya Stuttgart’da bulunan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün bir kuruluşu olup Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. ifa Akademi, ifa’nın eğitim ve öğrenim merkezidir. ifa Akademi dört temel eğitim alanında faaliyet göstermektedir:

a) Almanca dil eğitimi;
b) Uluslararası kültürel ilişkiler, eğitim ve mesleki eğitim, uyum ve sosyal / kültürel içerme alanlarında seminerler ve eğitimler;
c) Avrupa iş birliği programları;
d) Açık ve çevrimiçi öğrenme kaynakları.

2017 yılında yaklaşık 5.000 öğrenci ifa Akademi’de gerçekleştirilen eğitimlere katılmıştır. İfa’da gönüllüler, kamu çalışanları, STK’lar ve göçmen kurumları için göçmen ve mültecilerin Alman ev sahibi toplumuna uyumunu desteklemek amacıyla özel eğitimler verilmektedir. Akademide sunulan temel araçlar kültürel iletişim araçları, motivasyon yöntemleri, denetim, rehberlik programları ve yerel ağlardır.

www.ifa-akademie.de

 

Napoli II. Federico Üniversitesi (Italy)

Napoli II. Federico Üniversitesi 1224 yılında II. Frederick Hohenstaufen, Sicilya Kralı ve Kutsal Roma İmparatoru’nun İmparatorluk Sözleşmesi ile kurulmuştur. Avrupa’da kamu tarafından finanse edilen ilk üniversitedir. Günümüzde, tüm akademik alanlarda lisansüstü seviyede toplam yüz elli beş ders verilmektedir. Ayrıca tüm bu eğitimlere araştırma merkezleri de destek vermektedir. Üniversite, öğrencilere mesleki gelişimin yanı sıra entelektüel becerilerin kazanılması için fırsatlar sağlamaktadır. Üniversitenin mevcut öğrenci sayısı 90.000 civarında olup akademik personel sayısı ise 3.121’dir.

Siyaset Bilimi Bölümü (UNINA-DPS) Üniversitenin yeni açılan 26 bölümünden biridir ve çağdaş toplumun karmaşık politik ve sosyal sorunlarını hassas değerlendirmeler ve karşılaştırmalı yaklaşımlarla incelemeyi amaçlayan daha sistematik ve esnek bir yapı elde etmeyi başarmıştır. Kullanılan pedagoji ve araştırmalar, zorlukların üstesinden gelmek için toplumsal sorulara daha geniş bir açıdan bakabilmek amacıyla çok disiplinli bir yaklaşımdan esinlenmiştir. Siyaset Bilimi Bölümü dersleri nitelikli istihdam fırsatlarını arttırmakta, sosyo-ekonomik sistemin ve işgücü piyasasının değişimine uyum sağlayan uzmanların yetiştirilmesinde aktif bir rol oynamaktadır.

www.scienzepolitiche.unina.it

Stefan cel Mare Üniversitesi (Romania)

Stefan cel Mare Üniversitesi (USV), Romanya’nın Kuzey-Doğu bölgesinde bulunan 9000’den fazla öğrenciye çeşitli eğitim programları sunan bir araştırma ve yüksek öğrenim kamu kurumudur.

USV’nin misyonu, ulusal ve uluslararası standartlarda kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetleri, araştırma ve inovasyon, kişisel gelişim ve girişimcilik yoluyla temel Avrupa ilkelerini Bucovina bölgesinin çok kültürlü ve kültürlerarası Romen ruhu ile şekillenen gelenekleri, kültürel değerleri ve uygarlıkları ile destekleyerek bilginin yaratılması ve yayılmasını sağlamaktır.

Stefan cel Mare Üniversitesi tarafından belirlenen misyonun gerçekleştirilmesinde izlenen başlıca akademik hedefler; ulusal ve Avrupa kurumlarının yerel toplumun ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamak için eğitim ve öğretimin geliştirilmesi yoluyla eğitim ve araştırma alanında konumunun güçlendirilmesi, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi, hayat boyu öğrenmeye yönelik olarak üniversitenin topluma açılması ve teknoloji transferi, araştırma ve inovasyon için ekonomik kuruluşlarla ortaklıkların geliştirilmesidir.

USV, “AeL Platform” adı altında çevrimiçi bir öğrenme platformu geliştirmiştir. Platform, e-öğrenme eğitim içeriklerini yönetmek, çevrimiçi eğitime yönelik veri tabanlarını tasarlamak ve oluşturmak, bir yönetim eğitim sistemi ve eğitimle ilgili içerikleri oluşturmak, e-öğrenme öğrenme performans tekniklerini geliştirmek ve e-öğrenme hizmetlerine uygun iletişim altyapısı sağlamak amaçlarıyla geliştirilmiş bir portaldır.

www.eed.usv.ro/fiesc

 

D.A.F.N.I KEK Mesleki Eğitim Merkezi (Greece)

D.A.F.N.I KEK (Developing Advanced Forces and New ideas through Continuing VET) yetişkin ve genç işsizlerin sosyal hayata ve işgücü piyasasına uyumunu hedefleyen, kâr amacı gütmeyen bir eğitim kuruluşudur. DAFNI KEK 1996 yılında işsizlikle, özellikle genç nüfus ve kadın işsizliği ile, mücadele etmek amacıyla bir grup bilim adamı tarafından kurulmuştur. Kuruluş, işsizlik sorununu en yeni eğitim yöntemleri ve teknolojik yeniliklere dayanan üst düzey mesleki eğitimle ele almayı amaçlamaktadır.

DAFNI KEK, Yunanistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından onaylanmış bir Sertifikalı Mesleki Eğitim Merkezidir ve ülke çapında faaliyet gösteren bir kuruluştur. Merkez, Yunanistan’ın batısındaki Achaia, Patras’ta faaliyet göstermekte olup merkezleri Dytiki Achaia’nın Elaiochorion – imkanları sınırlı olan kırsal bir bölge (tarımsal veya yerel meslekler) bölgesinde yer almaktadır.

DAFNI KEK’in temel vizyonu, genç işsizler başta olmak üzere fırsatlardan yararlanamayan vatandaşların refah düzeyini arttırmak için olanaklar sağlamaktır. Bu doğrultuda DAFNI KEK, OPEN BADGES ve e-portfolio ve istihdam edilebilirlik için rehberlik (her iki araçta Erasmus Avrupa Ortaklıkları kapsamında geliştirilmiştir) gibi araçlar ve mekanizmalar kullanarak yerel veya Avrupa düzeyinde çeşitli girişimler geliştirmektedir. Rehberlik, hayat görüşünün daha sağlıklı ve ruhsal yaklaşımlara dönüşmesini sağlayan, kişilerin öğrenmesine, gelişimine ve potansiyelini artırmasına odaklanan sohbetlere dayalı bütüncül yaklaşımları içermektedir.

www.kekdafni.gr

 

Synthesis Eğitim ve Araştırma Merkezi (Cyprus)

SYNTHESIS Eğitim ve Araştırma Merkezi, pozitif sosyal etki projelerini başlatan ve uygulayan öncü bir kuruluştur (özellikle girişimcilik, istihdam edilebilirlik ve sosyal içerme alanlarında).

SYNTHESIS, Güney Kıbrıs’ta sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon alanlarında lider konumdadır. Merkez,

iş birliği ve sosyal misyona sahip kuruluşlar topluluğu ve sosyal inovasyon alanı olan “Hub Nicosia”yı kurmuş ve yürütmektedir.

SYNTHESIS ayrıca girişimcilik ve sosyal beceriler alanında katılımcılara ilham vermeyi ve onları güçlendirmeyi amaçlayan, kişisel gelişim ve girişimcilik modülleri içeren eğitim programları da sunmaktadır. Merkez; girişimciler, küçük işletme sahipleri, kamu çalışanları ve öğretmenler için özelleştirilmiş eğitim programları da sunmaktadır. Avrupalı öğretmenler, eğitmenler ve yetişkin eğitmenleri için “Eğitimde Girişimciliği Güçlendirmek ve Etkinleştirmek” konusunda hizmet içi eğitim vermekte ve iş başı eğitimi veya altyapısı olmayan kişiler için özel bir Karma Girişimcilik Eğitimi sağlamaktadır. SYNTHESIS ayrıca devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlara araştırma ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

www.synthesis-center.com

 

MAKRO Yönetim Geliştirme Danışmanlık Ltd. Şti. (Turkey)

MAKRO Yönetim Geliştirme Danışmanlık Şirketi, 1984 yılında Ankara’da kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana, MAKRO yerel ve bölgesel kuruluşlara araştırma, strateji ve planlama hizmetleri sunmakta ve dezavantajlı gruplar dahil olmak üzere çeşitli topluluklarda bireylerin kişisel ve mesleki gelişimi için proje faaliyetlerinde yer almaktadır.

Şirketin Türkiye’deki faaliyetleri özellikle yerel ve bölgesel kurumlarla (ticaret ve sanayi odaları, bölgesel kalkınma ajansları vb.) iş birliğine dayanmakta ve sektörel & inovasyon kapasite değerlendirmesi, raporlama ve stratejik planlama gibi bölgesel kalkınma hizmetlerini kapsamaktadır.

Uluslararası ölçekte MAKRO, birçok Avrupa Birliği projesinde yer almıştır. Projeler kapsamında genç ve yetişkin bireylere yönelik olarak sosyal uyum/içerme, girişimcilik (inovatif, sosyal ve göçmen girişimciliği dahil olmak üzere) ve mesleki gelişimi hedefleyen, uzaktan öğrenme yöntemlerini kullanıldığı inovatif eğitim programları geliştirilmiştir.

www.makroconsult.com.tr

 

European Management Education & Learning (e-mel) (England)

2002 yılında kurulan e-mel, araştırma ve danışmanlık alanında profesyonel hizmetler sağlayan uzman bir kuruluştur.

Yeni pazarlarda ithalat veya ihracat yapmak isteyen İngiliz işletmelere destek vermek için uzmanlaşmış 40’ın üzerinde ülkeden danışmanlar ve araştırmacılardan oluşan dünya çapında bir ağın parçasıdır.

e-mel, eğitim programlarının geliştirilmesi, tasarlanması ve uygulanması konusunda geniş bir tecrübeye sahiptir ve gönüllülük faaliyetlerinin kurumsal hizmetlere entegre edilmesi konusunda deneyimlidir. e-mel ayrıca sosyal girişimler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için de hizmetler sunmaktadır.