MAV – Göçmenlerin ve mültecilerin uyum sürecini desteklemek için yetişkin gönüllülerin eğitimi

Göçmen ve mültecilerin uyum süreci, insanların yaşadığı çevrede gerçekleşmektedir. Sivil toplum, yeni göç eden göçmen ve mültecilerin uyum sürecinde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Hükümet ve belediyeler tarafından sağlanan uyum faaliyetlerine ek olarak danışmanlık programları ve özellikle kendi akran gruplarınızın desteğinin sağlanması uyum sürecinde büyük önem taşımaktadır.

MAV Projesi, göçmenler ve mültecilerin mesleki / sosyal uyumunu desteklemek için danışmanlık veya rehberlik yapacak gönüllülere odaklanmaktadır. Başarılı gönüllülük çalışmaları yeterlilik ve eğitim gerektirmektedir.

MAV Projesi – Göçmenlerin ve mültecilerin uyum sürecini desteklemek için yetişkin gönüllülerin eğitimi – yetişkin gönüllüleri ve diğer göçmen ve mültecilere danışman olarak hizmet verecek kişileri motive edecek ve eğitecektir.  Katılımcılar program süresince konu ile ilgili bilgi, tecrübe, fikir ve sorularını paylaşarak oldukça aktif bir rol üstleneceklerdir.

MAV Projesinin çıktıları, eğitmen kılavuzu, gönüllüler için çevrimiçi öğrenme aracı ve iletişim aracı olacaktır.

Göçmenler ve mültecilerin sosyal uyumunu desteklemek amacıyla profesyoneller, eğitmenler ve yetişkin eğitimi alanında göçmenler ve mültecilerle çalışan resmî kurumlar projeye dahil edilecektir. MAV Projesi, göçmenler ve mültecilerin topluma katılımını arttırmayı amaçlamakta, göçmenler ve mültecilerin gönüllülük faaliyetlerine uzun vadeli katılımını teşvik etmekte, proje çıktılarının sürdürülebilirliğini sağlamakta ve tüm AB üye ülkeleri için uygun çıktılar sunmaktadır.