Partners

ifa Akademie (Germany)

Το ifaAkademie είναι θυγατρικός φορέας του ifa (Ινστιτούτο Εξωτερικών Σχέσεων), στη Στουτγάρδη της Γερμανίας. Το Ifa χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών. Το ifaAkademie είναι το κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης του ifa. Το ifaAkademie διαθέτει τέσσερις κύριους κλάδους δραστηριοποίησης:

α) μαθήματα γερμανικών ως ξένης γλώσσας
β) σεμινάρια και εκπαίδευση στον τομέα των πολιτιστικών σχέσεων, της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, της ένταξης και της κοινωνικής και πολιτιστικής ένταξης
γ) ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας
δ) OER και ηλεκτρονικές πηγές μάθησης

Το 2017, περίπου 5.000 φοιτητές παρακολούθησαν μαθήματα στο IFA Akademie. Προσφέρονται ειδικά μαθήματα για τους εθελοντές, τους δημόσιους υπαλλήλους, τις ΜΚΟ και τα ιδρύματα των μεταναστών για την υποστήριξη της ομαλής ένταξης μεταναστών και προσφύγων στη γερμανική κοινωνία. Βασικά εργαλεία είναι τα εργαλεία πολιτιστικής επικοινωνίας, οι μέθοδοι παροχής κινήτρων, η επίβλεψη, τα προγράμματα καθοδήγησης και η τοπική δικτύωση.
www.ifa-akademie.de

 

University of Naples Federico II – Department of Political Science (Italy)

Το Πανεπιστήμιο της Νάπολης Federico II (UNINA) ιδρύθηκε το 1224 μέσω ενός Αυτοκρατορικού Χάρτη του Frederick II Hohenstaufen, βασιλιά της Σικελίας και του ιερού Ρωμαίου αυτοκράτορα. Ήταν το πρώτο δημόσιο χρηματοδοτούμενο πανεπιστήμιο στην Ευρώπη. Σήμερα το Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα ουσιαστικά σε όλους τους ακαδημαϊκούς κλάδους, που οδηγούν σε εκατόν πενήντα πέντε διαφορετικά επίπεδα ακαδημαϊκού τίτλου. Οι ερευνητικές εγκαταστάσεις παρέχουν υποστήριξη σε όλα αυτά τα μαθήματα. Οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να επιδιώξουν την πνευματική ανάπτυξη καθώς και την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων. Η τρέχουσα εγγραφή φοιτητών πλησιάζει τις 90.000 και το ακαδημαϊκό προσωπικό, αυτή τη στιγμή, είναι 3.161.

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών (UNINA-DPS) είναι ένα από τα 26 Τμήματα της UNINA και κατάφερε να αποκτήσει μια πιο δομημένη και ευέλικτη διαλογή, με στόχο τη μελέτη σύνθετων πολιτικών και κοινωνικών προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνίας μέσω ακριβών αξιολογήσεων και συγκριτικών προσεγγίσεων. Η διδακτική και η έρευνα εμπνέονται από μια πολυεπιστημονική προσέγγιση, κατάλληλη για την επίτευξη μιας ευρύτερης κατανόησης των κοινωνικών ζητημάτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες προκλήσεις. Τα τρέχοντα μαθήματα του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών είναι λειτουργικά για την επίτευξη εμπειρίας που ταιριάζουν απόλυτα με την εξέλιξη του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος και της αγοράς εργασίας, ενισχύοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης με ειδίκευση.
www.scienzepolitiche.unina.it

 

University Stefan Cel Mare Suceava – Department of Computer Science, Electronics and Automation (Romania)

Το Πανεπιστήμιο Stefancel Mare της Suceava (USV) είναι δημόσιο ίδρυμα έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με έδρα τη Βορειοανατολική περιοχή της Ρουμανίας, παρέχοντας διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα σε περισσότερους από 9000 φοιτητές.

Η αποστολή του USV είναι να προωθήσει και να υποστηρίξει τη δημιουργία και τη διάδοση γνώσεων μέσω ποιοτικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, έρευνας και καινοτομίας, ανθρώπινης ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προωθώντας τις ευρωπαϊκές θεμελιώδεις αρχές μαζί με τις παραδόσεις και τις αξίες του πολιτισμού και της κουλτούρας της περιοχής Bucovina, μαζί με την ειδική πολυπολιτισμική και διαπολιτισμική ρουμανική πνευματικότητά του.

Οι κύριοι ακαδημαϊκοί στόχοι που επιδιώκει το πανεπιστήμιο StefancelMareστην επίτευξη της δηλωμένης αποστολής στοχεύουν στην ενίσχυση της θέσης των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμών στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας μέσω της ανάπτυξης προσφοράς εκπαίδευσης και κατάρτισης για την κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων της τοπικής κοινότητας, την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων, το άνοιγμα του πανεπιστημίου στην κοινωνία με μέσω της ενθάρρυνσης για τη δια βίου μάθηση και την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με οικονομικούς φορείς για τη μεταφορά τεχνολογίας, την έρευνα και την καινοτομία.

Η USV ανέπτυξε και υλοποίησε την εκπαιδευτική ηλεκτρονική πλατφόρμα “AeLPlatform”. Η πλατφόρμα είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για την μάθηση μέσω εκπαιδευτικής πύλης (portal), το σχεδιασμό και τη συγκέντρωση βάσεων δεδομένων ειδικά για την ηλεκτρονική εκπαίδευση, τη δημιουργία ενός συστήματος κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση και την κατάρτιση, την αύξηση των τεχνικών επιδόσεων της ηλεκτρονικής μάθησης και τη διασφάλιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης για κατάλληλη υποδομή επικοινωνίας.

www.eed.usv.ro/fiesc

 

ΔΑΦΝΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2) (Greece)

Το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ είναι ένα μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός φορέας που απευθύνεται σε ανέργους και NEETS(νέοι χωρίς εργασία-εκπαίδευση-κατάρτιση) και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ ιδρύθηκε το 1996 από μια ομάδα επιστημόνων με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, ιδιαίτερα στους πληθυσμούς των γυναικών και των νέων. Στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων με την επαγγελματική κατάρτιση υψηλού επιπέδου με βάση τις τελευταίες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνολογικές καινοτομίες.
Λειτουργεί ως Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, πιστοποιημένο από το Ελληνικό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο. Το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ εδρεύει στην Πάτρα, Αχαΐα, Δυτική Ελλάδα και τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στο Ελαιοχώρι της Δυτικής Αχαΐας – μια αγροτική περιοχή με τσιγγάνους και μειονεκτούντες πληθυσμούς (αγροτικά ή οικιακά επαγγέλματα).

Το κύριο όραμα του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ είναι να παρέχει δυνατότητες για τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών, ιδιαίτερα εκείνων που αποκλείονται από ευκαιρίες, με ιδιαίτερη μέριμνα για την προτεραιότητα της Νεολαίας στο κατώφλι της αγοράς εργασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, η ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ αναπτύσσει διάφορες πρωτοβουλίες σε τοπικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, χρησιμοποιώντας εργαλεία και μηχανισμούς, όπως OPEN BADGES και ηλεκτρονικό portfolioκαι καθοδήγηση για την απασχολησιμότητα (όλα τους εργαλεία που παράγονται στα πλαίσια των ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων Erasmus). Η καθοδήγηση περιλαμβάνει ολιστικές προσεγγίσεις που διευκολύνουν τη μετατροπή τους στο όραμα της ζωής με πιο υγιείς και πνευματικές προσεγγίσεις μέσω συζητήσεων με στόχο να βοηθήσουν τους ανθρώπους να μάθουν, να αναπτυχθούν και να εκπληρώσουν τις δυνατότητές τους και να τους επιτρέψουν να αξιοποιήσουν τη σοφία τους.
www.kekdafni.gr

 

Synthesis Center for Research and Education LTD (Cyprus)

SYNTHESISCenterforResearchandEducationLtdείναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός υλοποίησης έργων κοινωνικού αντικτύπου, ιδιαίτερα στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης, της ενσωμάτωσης των μεταναστών και της κοινωνικής ένταξης. Η SYNTHESIS, ο ηγετικός οργανισμός της Κύπρου στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία, λειτουργεί το «HubNicosia», ένα χώρο συνεργασίας, ένα εκπαιδευτικό κέντρο και μια κοινότητα οργανισμών με πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους.
www.synthesis-center.com

 

MAKRO Yonetim Gelistirme Danismanlik Ltd. Sti. (Turkey)

Η MAKRO είναι μια εταιρεία ανάπτυξης και παροχής συμβουλευτικής, που ιδρύθηκε το 1984 και βρίσκεται στην Άγκυρα. Από την εποχή της ίδρυσής της, η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες έρευνας, στρατηγικής και σχεδιασμού σε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς και συμμετέχει σε εργασίες για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη ατόμων σε διάφορες κοινότητες, μειονεκτούντων / ευάλωτων ομάδων.

Οι δραστηριότητες στην Τουρκία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από συνεργασίες με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς (εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης κ.λπ.) και περιλαμβάνουν υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης, όπως π.χ. τομεακές αξιολογήσεις και αξιολόγηση της καινοτομίας, εκθέσεις και στρατηγικός προγραμματισμός.

Σε διεθνές επίπεδο, η MAKRO έχει συμμετάσχει σε σειρά Ευρωπαϊκών σχεδίων. Τα προγράμματα έχουν αναπτύξει καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης για άτομα νεολαίας και ενηλίκων, που στοχεύουν κυρίως στην κοινωνική ένταξη / ένταξη, στην επιχειρηματική ανάπτυξη (συμπεριλαμβανομένης της καινοτόμας, κοινωνικής και μεταναστευτικής επιχειρηματικότητας), στην επαγγελματική ανάπτυξη και παρέχονται μέσω της χρήσης σύγχρονων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
www.makroconsult.com.tr

 

European Management Education & Learning (e-mel) (England)

Το e-mel είναι μια επαγγελματική οργάνωση υπηρεσιών που ιδρύθηκε το 2002 και ειδικεύεται στις επιχειρηματικές συμβουλές και την έρευνα.

Είναι μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου συμβούλων και ερευνητών σε περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις και γνώση από πρώτο χέρι για να βοηθήσουν τις εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου που επιθυμούν να εξάγουν ή να εισάγουν από νέες αγορές.

Το e-mel έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ξέρει πώς να ενσωματώσει τις εθελοντικές υπηρεσίες στην υπηρεσία που προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών πρώτης γραμμής. Η E-mel προσφέρει επίσης υπηρεσίες για κοινωνικές επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.