MAV – Πολυδιάστατη εκπαίδευση ενήλικων εθελοντών για την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης των μεταναστριών/-στών

Η ενσωμάτωση μεταναστών/-τριών και προσφύγων γίνεται στις γειτονιές που μένουν. Η κοινωνία των πολιτών έχει καίριο ρόλο στη διαδικασία της ενσωμάτωσης των ανθρώπων που μπήκαν πρόσφατα στη διαδικασία της μετανάστευσης. Συμπληρωματικά των κυβερνητικών και τοπικών προγραμμάτων ενσωμάτωσης, ιδιαίτερα σημαντικά είναι και τα προγράμματα καθοδήγησης και ενσωμάτωσης με την υποστήριξη της εκάστοτε κοινότητας.

Το πρόγραμμα MAV υποστηρίζει και παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση στους εθελοντές για την απόκτηση προσόντων ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσουν ως καθοδηγητές των μεταναστών/-τριών υποστηρίζοντάς τους στην επαγγελματική και κοινωνική τους ενσωμάτωση. Ο επιτυχημένος εθελοντισμός έχει ανάγκη από κατάλληλα προσόντα και εκπαίδευσης.

Το “MAV – Πολυδιάστατη εκπαίδευση ενήλικων εθελοντών για την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης των μεταναστριών/-στών” εκπαιδεύει και παρέχει κίνητρα σε μετανάστες/-τριες εθελοντές και άλλους ώστε να δράσουν ως καθοδηγητές για άλλους μετανάστες/-τριες. Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα συμμετέχουν ενεργά κατά τη διάρκεια του προγράμματος συμβάλλοντες σε αυτό με τις γνώσεις, εμπειρίες, ιδέες και ερωτήσεις σχετικά με το θέμα.

Τα προϊόντα του προγράμματος MAV θα είναι τα εξής: κατευθυντήριες γραμμές προς τους εκπαιδευτές, ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακό πακέτο μαθημάτων για τους εθελοντές και εργαλεία για επικοινωνία και παροχή κινήτρων.

Για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών, στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν εκτός των άλλων και ειδικοί όπως επαγγελματίες, εκπαιδευτές καθώς και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της εκπαίδευσης ενηλίκων που εργάζονται και με μετανάστες/-τριες. Το πρόγραμμα MAVέχει ως στόχο να αυξήσει την πρόοδο ενσωμάτωσης στην κοινωνία των μεταναστριών/-των και προσφύγων, να ενθαρρύνει μακροπρόθεσμα το ενδιαφέρον των μεταναστών στην συμμετοχή στα κοινά μέσω του εθελοντισμού, να προωθήσει τη βιωσιμότητα όλων των προϊόντων του προγράμματος και να προσφέρει υλικό κατάλληλο για εφαρμογή από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.